Školní jídelna
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Ovoce a mléko do škol ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova

19.2.2021 - 19.2.2021

Upozornění

Od 1.3.2021 zatím do 19.3.2021 automaticky odhlášujeme všechny děti a zaměstnance MŠ, dále žáky ZŠ od přípravné po druhé třídy ZŠ.

V pondělí 1.3.2021 mají stravu pouze níže uvedení:

1. žáci na distanční výuce, kteří ji měli od minulého týdne přihlášenou a vyzvedávají si ji na ZŠ Holečkova a ZŠ Nemilany

Žáci ZŠ si vyzvedávají stravu od 10.30 - 13.00hod v okénku ve vestibulu školy.

2. cizí strávníci, kteří si vyzvedávají stravu na ZŠ Holečkova a ZŠ Nemilany

3. zaměstnanci ZŠ Holečkova a ZŠ Nemilany

Pokud dojde ke změně, budete informováni e-mailem.

 

 

 

 

Jídelníček na tento týden Dietní stravování