Školní jídelna
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ


Školní rok: 2020/2021
Jméno a příjmení strávníka:
Datum narození:

Kontaktní údaje

Adresa:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Telefon zákonného zástupce:
E-mailová adresa:
Uživatelské jméno a heslo bude přiděleno novým strávníkům až při zpracování přihlášky ve školní jídelně, následně Vám ho odešleme na výše uvedený e-mail.

Stávajícím strávníkům zůstávají stejné údaje jako v minulém roce.
Přihlásit od: (přesné datum)
Zařízení: Vyberte ze seznamu pod šipkou

Typ stravy

ZŠ - žáci
ZŠ - zaměstnanci
MŠ - děti
MŠ - zaměstnanci
Cizí strávníci
Poznámka

Způsob úhrady stravného:

1. Souhlas k inkasu
Souhlasím s inkasem z účtu číslo:
Kód banky:
Inkaso povoleno od:
Inkaso povolte ve prospěch účtu 166244902/0300 měsíc předem (na září povolit od srpna)
2. Jednorázový převod na účet 166244902/0300
Platba stravného bude prováděna z účtu číslo:
Kód banky:
Jednorázový převod proveďte na základě e-mailu s předpisem stravy
Jsem seznámen s platným vnitřním řádem školní jídelny a souhlasím s povinnostmi z něj vyplývajícími. (Aktuální znění stravovacího řádu je k dispozici na webových stránkách ŠJ, www.sjholeckova.cz.)
S odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby ŠJ

Upozornění

Od 1.3.2021 zatím do 19.3.2021 automaticky odhlášujeme všechny děti a zaměstnance MŠ, dále žáky ZŠ od přípravné po druhé třídy ZŠ.

V pondělí 1.3.2021 mají stravu pouze níže uvedení:

1. žáci na distanční výuce, kteří ji měli od minulého týdne přihlášenou a vyzvedávají si ji na ZŠ Holečkova a ZŠ Nemilany

Žáci ZŠ si vyzvedávají stravu od 10.30 - 13.00hod v okénku ve vestibulu školy.

2. cizí strávníci, kteří si vyzvedávají stravu na ZŠ Holečkova a ZŠ Nemilany

3. zaměstnanci ZŠ Holečkova a ZŠ Nemilany

Pokud dojde ke změně, budete informováni e-mailem.

 

 

 

 

Jídelníček na tento týden Dietní stravování

Kalendář akcí

předchozí Únor 2021 následující