Školní jídelna
Holečkova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Pro strávníky

Základní informace ke stravování v ŠJ Holečkova 10

1. Přihlášení ke stravování

Na každý školní rok se vyplňuje vždy nová „Závazná přihláška ke stravování“.

Přihlášky na nový školní rok jsou přijímány až od 1.6. končícího školního roku.

Přihlášku je nutné vyplnit on-line na našich webových stránkách, nebo vyplnit papírovou, podepsat a odeslat ve formátu PDF na e-mail školní jídelny, nebo doručit osobně do kanceláře ŠJ.

Do přihlášky prosím vyplňte všechny požadované údaje, zejména fungující e-mailovou adresu.

Strávníci jsou automaticky přihlašováni ke stravě na další měsíc, bez ohledu na úhradu stravného! Pokud někdo na konci měsíce nezaplatí stravné, neznamená to, že nebude automaticky přihlášen na měsíc následující. Pokud se dále nechcete stravovat, musíte to dát vědět do kanceláře ŠJ, nejlépe e-mailem na jídelna@zsholeckova.cz.

2. Odhlášení stravy

Odhlašuje se vždy pracovní den předem do 10.00 hod!

Příklad: V pátek do 10.00 hod můžete odhlásit na pondělí, pokud to nestihnete, tak pondělní stravu si můžete vyzvednout ve škole nebo školce, kam dítě chodí. Další dny musíte odhlásit, jinak Vám budeme muset naúčtovat za každý neodhlášený den doprovodné náklady k potravinám.

Jak odhlašovat?

Na serveru www.strava.cz s použitím uživatelského jména a hesla, které jste si zadali do přihlášky ke stravování.

Číslo zařízení             0785

Pro děti v MŠ odhlašujete pouze oběd, svačinky budou odhlášeny až u nás po stažení odhlášek ze serveru.

Zpětná vazba – po stažení dat ze serveru www.strava.cz Vám přijde e-mail kde je uvedeno co jste si odhlásili, můžete si tak překontrolovat jestli bylo odhlášeno správně.

Odhlášky formou SMS       Na telefon 730 874 942

Jedná se o telefonní číslo kanceláře školní jídelny. Pošlete obyčejnou SMS, do které uvedete jméno a příjmení strávníka, stravované zařízení a datum jak chcete odhlásit.

Zpětná vazba – z výše uvedeného čísla Vám přijde SMS s potvrzením přijetí.

3. Cena stravy je přílohou vnitřního řádu ŠJ

4. Placení stravy

Platí se předem, jednou částkou na celý následující měsíc!!! Stravné je nutno uhradit tak, aby bylo připsáno na náš účet nejpozději poslední den předcházejícího měsíce (na září je potřeba zaplatit do 31.8.).

Zpravidla 20. v měsíci, přihlásíme všechny strávníky na následující měsíc. Potom podle zvoleného typu platby následuje:

Platba inkasem

Pro platbu inkasem je nutné povolit ve své bance inkaso ve prospěch účtu ŠJ 166244902/0300, limit ani variabilní symbol není nutný. Pokud přesto chcete zadat limit inkasa, zadejte v dostatečné výši. Po přihlášení strávníků na nový měsíc, žádáme do bank o inkaso stravného, pokud inkaso z nějakého důvodu neprojde, posíláme upozornění e- mailem, že platba nebyla provedena.

Platba jednorázovým převodem

Po přihlášení strávníků na nový měsíc odesíláme informační e-mail, ve kterém je uvedeno kolik je potřeba zaplatit, včetně variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je strávníkovi přidělen po zaregistrování přihlášky a je po celou dobu stravování stejný!

Lze platit také složenkou typu A

Složenku dostanete zdarma na každé poště. K tomuto typu platby je také nutný variabilní symbol!

Zpravidla po 25. dni v měsíci posíláme další výzvy k zaplacení stravného všem strávníkům, kteří doposud neuhradili stravné. Poslední upomínka proběhne na konci měsíce.

Strávníci, kteří neuhradí stravné, do data uvedeného v poslední upomínce, nebo se neozvou do ŠJ, budou vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí v MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2001 Sb. a vzniklý dluh bude vymáhán soudní cestou.

Vyúčtování stravného

Závěrečné vyúčtování stravného je prováděno na konci června, všechny přeplatky jsou vráceny zpět na účty, ze kterých nám bylo stravné placeno.

(Případný prázdninový provoz se hradí zvlášť přímo v MŠ)

5. Čipy – pro strávníky ZŠ Holečkova a ZŠ Rooseveltova

Pro stravování na výše uvedených školách je nutné mít čip, kterým se strávník identifikuje při výdeji stravy. Čip lze získat v kanceláři ŠJ. Čip se stává Vaším majetkem!!!

V ZŠ Holečkova slouží čipy i pro vstup do budovy školy.

Při ztrátě nebo poškození čipu musíte zaplatit nový.

Čipy – pro strávníky ZŠ Nemilany

Čip dostanete v kanceláři ZŠ Nemilany.

6. Jídlonosiče

Toto platí pouze v ZŠ Holečkova, ostatní stravovaná zařízení mají svá pravidla!!!

Strava do jídlonosičů je vydávána pravidelně pouze pro cizí strávníky!!!

Žáci mají nárok na stravu do jídlonosiče pouze první den nemoci.

Strava pro nemocné žáky se vydává od 11.00-11.45hod v prostoru výdeje pro cizí strávníky (okénko v přízemí u kanceláře ŠJ). Pokud přijdete později, musíte jít pro stravu do jídelny v patře. Po projetí čipu terminálem Vám bude vydána strava na talíře, nebo do jednorázových obalů, které jsou k dispozici v ŠJ.

Cizí strávníci musí mít dva jídlonosiče na výměnu a stravu si vyzvednout nejpozději do 14.00hod.

 

 

Dokumenty

docx Informace k prázdninovému provozu 2022.docx 17416 Kb
docx Základní informace ke stravování 2022-2023.docx 22544 Kb
pdf Příloha vnitřního řádu Cena stravy od 1.9.2022.pdf 422042 Kb
docx Přihláška ke stravování 2022-2023.docx 19117 Kb
pdf Vzor složenky stravné.pdf 870482 Kb

Upozornění

Ve čtvrtek 6.4.2023 jsou Velikonoční prázdniny, vaříme pouze pro děti a zaměstnance v MŠ, cizí strávníky na ZŠ Holečkova. Všichni ostatní jsou automaticky odhlášeni. Děti v MŠ, si v případně že nebudou v MŠ, odhlaste sami obvyklým způsobem.

Níže uvedené tlačítko "Jídelníček na tento týden", zatím nefunguje. Jídelní lístky jsou k dispozici pouze v PDF nahoře.

K odhlašování stravy využívejte především server www.strava.cz,

Můžete nás sledovat také na FCB jako ŠJ Holečkova 10.

Jídelníček na tento týden Dietní stravování